Darovanie 2% svojej dane
ťa nestojí nič

 Postupnosť krokov, t.j. všetko aby sa 2% tvojej dane dostalo na tebou zvolenú adresu si stiahni na www.rozhodni.sk

resp. priamo na: 

1. Postup krokov pre poukázanie 2 % z dane pre fyzické osoby, ktoré si sami podávajú DP
2. Postup krokov pre poukázanie 2 % z dane u zamestnancov
3. Postup krokov pre poukázanie 2 % z dane u právnických osôb

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno alebo názov

ACHO – Aktívne chvíle oddychu

Sídlo

Tabakova 6 , 811 07 Bratislava 

Právna forma

Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa - IČO

(číslo SID v našom prípade nie je potrebné uvádzať)

31754066

Ďakujeme

 acho.sk@gmail.com